top of page

Glas

Kan man slänga glas i hushållssopor? Här får du svaren på hur du ska sortera glas rätt. Lär dig även mer kring om hur processen för glasåtervinning går till.

Återvinning av glas - allt du behöver veta

På en återvinningsstation ska du lämna glasförpackningar - både färgade och ofärgade. De olika glasförpackningarna hålls separerade under hela återvinningsprocessen.


Glasförpackningar innefattar flaskor och burkar av glas, som är avsedda för förvaring av mat och dryck. Detta glas är fritt från miljöfarliga ämnen. Korken eller locket på flaskan respektive burken ska tas bort och sorteras separat i lämplig återvinning.


Glas som inte kan återvinnas

Det finns flera andra produkter som är gjorda av glas, men inte räknas som en förpackning. Dessa produkter innehåller ofta tungmetaller för att materialet ska bli mer beständigt. Därför ska du sortera och lämna dessa någon annanstans. Porslin, keramik och dricksglas kan du slänga i hushållsavfall. Tänk på att de då kommer att förbrännas och inte återvinnas. Om du vill att dina produkter ska återvinnas, så bör du lämna dricksglas, keramik och porslin vid en bemannad återvinningscentral. Där ska du även lämna fönsterglas och speglar. Glödlampor sorteras och lämnas som elavfall.


De olika produkterna bör inte blandas, eftersom de är olika typer av glas och har olika smältpunkter vilket försvårar återvinning.


Kan man återvinna glasfiber?

Rent glasfiber kan återvinnas, genom slipning, förbränning och pyrolys. Pyrolys innebär att ett ämne hettas upp till extremt höga temperaturer i en syrefri miljö, där det kommer att sönderfalla.


Återvunnet glasfiber kan användas för att göra betong mer hållbart i extrema väderförhållanden och finns i exempelvis betonggolv och trottoarer.


Hur återvinns glas?

Glas är relativt enkelt att återvinna. Glas är nämligen generellt ett homogent material och lämpar sig för återvinning om det hanteras på rätt sätt.


När du har lämnat glasförpackningar på återvinningsstationen hämtar kommunen upp dem. Glaset hamnar på en anläggning i Hammar, där alla glasförpackningar i hela Sverige ska återvinnas. Ofärgat och färgat glas blir inmatat separat i en glaskross, där det krossas till mindre bitar. Glasbitarna sorteras utifrån ofärgat glas, brunt glas och grönt glas. Eventuella metallringar från korkar hamnar i en egen behållare.


Ofärgat och brunt glas smälts ner på ett glasbruk och blir nya förpackningar. Grönt glas kan antingen bli nya förpackningar eller glasullisolering.


Varför ska du återvinna glas?

När en produkt av glas återvinns sparar vi 20 % av energiförbrukningen som går åt till att göra en helt ny glasförpackning.


Glas kan också återvinnas hur många gånger som helst, vilket utgör en enorm resursbesparing. Glas är nämligen gjort på material som inte bildas på nytt och är därmed en ändlig resurs.


Genom att återvinna glas kan vi också undvika att glaset förvaras i deponi, vilket är förorenande och skadligt för miljön. Glaset kommer dessutom att finnas kvar där i ca 1 miljon år, för så lång tid tar det för detta beständiga material att brytas ner i naturen.


Vad händer med glasförpackningar efter du har lämnat till återvinning?

Se filmen från Förpackningsinsamlingen (FTI) för att förstå mer om vad som faktiskt händer med alla glasförpackningar efter att du har lämnat dem till återvinning:
Referenser

Förpackningsinsamlingen, FTI

Greelane

Statistiska Centralbyrån, SCB

Svensk Glasåtervinning


Thanks for reading!

 

And you, do not forget that you can use the Bower app to be rewarded for your recycled packaging. Through the app, you can closely monitor the amount of carbon dioxide you save the world by recycling.

 

When you save carbon dioxide, you contribute to a reduction in greenhouse gases, which in turn can slow down global warming and the loss of biodiversity on earth.

Frame 309.png
Frame 310.png
bottom of page