top of page

Frigolit

Bower förklarar hur du ska sortera frigolit rätt och hur det återvinns. Sortera rätt och var snällare mot jorden.

Så återvinns och sorteras frigolit

Frigolit, eller EPS, är ett lätt material som består av 2% cellplast och 98% luft. Frigolit används ofta som packningsmaterial vid transport av varor, men kan också vara ett hobbymaterial vid pyssel.

Sortera frigolit

Om du har små mängder frigolit kan du lämna dessa i behållaren för plastförpackningar i ditt miljörum. Stora mängder frigolit ska däremot sorteras som mjukplast på din återvinningsstation eller på återvinningscentralen.

Återvinning av frigolit

Frigoliten kan återvinnas på tre olika sätt. Det första tillvägagångssättet är att frigoliten finfördelad till små EPS-pärlor, som sedan kan användas till EPS-betong eller isolering i väggar.


Det andra sättet som frigolit kan återvinnas genom är nedsmältning. Att smälta frigolit innebär att det blir till en ny Polystyren-råvara. Detta material kan användas till att göra ny frigolit eller andra produkter av Polystyren.

En tredje metod är att lösa upp frigoliten genom att blanda och lösa upp den med ett lösningsmedel. Då avlägsnar man även föroreningar i materialet genom olika typer av filtrering.


Varför ska du återvinna frigolit?

Om plasten i frigolit felsorteras kommer det att hamna i förbränning, lakvatten eller deponi. Detta utgör ett stort hot mot levande varelser, klimat och miljö. Plaster innehåller olika kemikalier, som kan vara giftiga, och en förbränning av plast innebär stora utsläpp av växthusgaser.


Referenser

EPS Sverige

Naturvårdsverket

Thanks for reading!

 

And you, do not forget that you can use the Bower app to be rewarded for your recycled packaging. Through the app, you can closely monitor the amount of carbon dioxide you save the world by recycling.

 

When you save carbon dioxide, you contribute to a reduction in greenhouse gases, which in turn can slow down global warming and the loss of biodiversity on earth.

Frame 309.png
Frame 310.png
bottom of page