Återvinningsguiden

Vi på Bower vill att alla ska känna sig trygga i att sortera och återvinna avfall. Därför vill vi ge er en enkel och informativ återvinningsguide. Här inkluderas mängder av olika material och föremål som du kan tänkas ha i ditt avfall.

 

I vår återvinningsguide kan ni läsa och få kunskap om hur ni återvinner olika material och föremål, hur återvinning går till, samt varför ni bör göra det.

 

Vi använder oss av betrodda och offentliga källor, såsom lagtext, Naturvårdsverket och Förpackningsinsamlingen, FTI.

2022-05-10 15_10_17-Panta med mobilen & tjäna pengar _ Bower.png

Källsortering

Ett vanligt begrepp inom avfallshantering är källsortering, även kallat miljösortering. Detta är så pass viktigt i vårt samhälle att det finns lagar som reglerar det och forskning som förklarar varför det är bra att göra det.

Pappersåtervinning

Papper är det vanligaste avfallet från svenska hushåll. Förpackningar gjorda av papper mättes upp till 604 200 ton år 2020, enligt SCB. Av dessa förpackningar blev 78 % återvunna.

Plaståtervinning

Avfall gjort av plast är vanligt förekommande i hushåll och produktionen av plast ökar varje år. I ett pressmeddelande från Miljödepartementet, som skrevs i december 2021, presenterades det att i Sverige används 1,6 miljoner ton plast varje år.

Glasåtervinning

Flaskor och burkar är ofta gjorda i glas. Dessa ska sorteras till återvinning, utifrån om glaset är färgat eller ofärgat. Enligt SCB var svenskarna riktigt bra på att återvinna glas, då 94 % av ungefär 233 000 ton glasförpackningar blev återvunna år 2020.

Metallåtervinning

Det är vanligt att hushåll kommer över avfall som är gjort av metall. Denna metall kan ofta återvinnas och bli till nya föremål. Återvinning av metall sparar energi och dessa material kan återvinnas hur många gånger som helst utan materialförlust.

Återvinning av kaffekapslar

Kaffekapslar är små endosförpackningar med kaffepulver i. De kan även innehålla mjölkpulver och smaksättningar, beroende på vilken sort som föredras. Kaffekapslar är tillverkade av olika material, såsom plast och aluminium, och det är inte helt enkelt att veta hur de ska återvinnas.

Batteriåtervinning

Det är viktigt att förbrukade batterier lämnas för återvinning. Dels för att batterier innehåller mängder av material som kan återvinnas och dels för att batterier innehåller giftiga ämnen som skadar vår miljö när det lämnas i naturen.

Panta burkar

SCB presenterar att vi är riktigt bra på att panta burkar och flaskor. År 2020 pantades 87 % av pantburkarna och 86 % av PET-flaskorna med pant.